แบบฟอร์มรายงานปัญหาการใช้งาน

English

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบ และทางทีมงานอาจมีการติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล

ชนิดของอุปกรณ์

เวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น

คุณสามารถหาเลขนี้ได้จากด้านล่างของหน้า "อื่นๆ" ในแอพพลิเคชั่น: example.

รายละเอียดของปัญหาที่พบ

วันและเวลาที่เกิดบัค